Bestyrelsen

AB Hvidovregårdens  bestyrelse har til opgave at varetage den daglige ledelse af foreningen og føre generalforsamlingens beslutninger ud i praksis. Arbejdet kan f.eks. bestå i at sørge for ejendommens vedligeholdelse, godkende nye andelshavere, tage stilling til fremlejekontrakter og ombygninger, og stå for arrangementer i løbet af året.

Bestyrelsen består af en formand, 4 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, som er valgt på den årlige generalforsamling. De to suppleanter er ikke stemmeberettigede.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er andelshavere i AB Hvidovregården.